زمان و محل برگزاری

7 تا 28 اردیبهشت 1403

تهران، خیابان موحد دانش (اقدسیه)، نبش فیروزبخش، مجتمع آوا پلت، پلتفرم هشتم
keyboard_arrow_up