لیست برگزیدگان هفتمین دوسالانه‌ی دامون‌فر به شرح زیر اعلام می‌گردد:

کد رهگیری نام و نام خانوادگی
0011187645سید رحمان اسلامی بجاربنه
0262120321فاطمه خزایی
0295166131عطیه شفیعی
0309875527پارمیس فخری
0315446153محبوبه نواب زاده
0423011081راضیه آزادی
0431061229آنیتا امیرجهادی
0459852728فریبرز غلام نژاد سراجی
0499525898ژاله خیاط
0500233474شقایق مشهدی مهدی
0582087007مینو حسنی سعدی
0708836353حانیه افشار
0746594164ساحل سادات تولائی
0911485818زهرا شیروی
1000000100سارا مایلی زرین قبائی
1002888117مونا حسین زاده دالنجانی
1099977628مهسا طریقت پناه
1139852971مهسا شهبازی دستجرده
1246389775مهراوه واحدیان
1295318499محمد علی رضوانی
1935869682مریم بنی اسدی
1980146642فرزانه شهیدی امام جمعه
2117037025زهرا طالبی
2129099907مروارید بلبل آبادی
2169028776زینب قاسمی
2224780077عماد نوروزی
2367575499فرشاد نساجی
2455144560حنانه جالو
2504184091نیلوفر طاهریان اصفهانی
2574486008 مریم صفری
2595439510 آسمان محمدبیگی
2599493660 نازنین قرنجیک
2709811458 سبحان سجادیه
2780199815 سارا توانگر
3131353438 حسن پهلوانی
3222519832 نسرین ریحانی منفرد
3338764669 سبا صبوری
3339768941آرزو زندی
3485444148 محمدعلی نیکورای
3632745951 هلیا چیت سازان
3644672834 الهه رفیعی
3654652196 نسرین طالبی
3727251251 ترمه حسینی علوی
3744676986ساراآقابیگی
3749642730سلطانمحمدی
3752887353مجتبی خسروی
3776170701پارسا مینایی
3805278192شقایق عسگری
3812336499مهسا فریادیان
3877245126فاطمه اسکندری جهمانی
3905471780پگاه فرهومند طهرانی
4011775929 سحر سفری
4034828340 سمانه اسحاقی
4054671925 ماهرُخ عباسی تودِشکی
4154231620 هما خسروی
4244582716 ثمین قوچی
4264640710 پویان پرهیزکاری
4420688279 حانیه اصغرزاده
4423825228 سپهر ایمان پور
4455352235 هرمز محمدپور
4508159101 زهرا زادهء آدم نژاد
4590362950 نگار محمد علی زاده
4714617526 بهناز جهان فر
4720308649 زینب الماسی
4823006688 امیرمهدی گلمحمدی
5044230598 بهناز خامه چیان
5173912358 یاسمن عطایی
5268963063 هانیه چاواری
5325529900 آیدا روزبیانی
5444064023 امیرحسین عبدی نیاجوریابی
5526400431 فرزانه حبیبی اسکلو
5578412572 هما خسروی جلودار
5595617214 فاضل شیرالی
5700495552 شیدا منجمی
5907578044 محمد ابراهیم پور
5908865267 مهرسا صیادیان
5993260119 نگین شیخ اکبری
6018599024 حسین فرخی
6412622455 مهتاب متینی
6498085669 ارش مژدکانلو
7022192860 امیرسینا مظفری تبار
7096668364 تارا میانجی
7298095826 مهتاب قوامی پور
7334314536 سارا چمن پیرا
7515932982 فاطمه حسنی
7551485427 احمدرضا اسحاقی
7628521341 ابولفضل پاشنا
7651373993 افق مستخدمین حسینی
7653471791 سینا خاتمی
7832554448 محدثه طاهری
8005090109 فاطمه هاشم مطوری
8189667084 ابوالفضل هارونی
8211903075 زهرا اسحقی
8331201847 محمد حسین خاتمی فر
8336758039 سعید دیده ور
8352028333 آرمینه نگهداری
8417899980 پریا شهرستانی
8502590449 غزاله سیدآبادی
8525528964 ثنا نیری
8735877660 سیده مژگان فاضلی
8825730308 صفورا پاکدل بجستانی
8861607438 سپیده احمدی منفرد
8933628639 زینب اشجعی
8945614926 زهرا امیر کمالی
9038705275 پردیس مرادی
9105828607 نازلی طبخی وایقان
9113348605 محمدباقر شفیعی‌پور ماسوله
9217717206 میلاد آیتی نجف آبادی
9263889579 علی لچینانی
9314716959 فاطمه موحدنژاد
9415571091 مرضیه خوش ترکیب زنوز
9417075832 طاهاقاسمی
9478912947 آیلار محمدی
9546805076 راضیه فقهی
9562529596 زهرا پریاری
9688868067 مصطفی معصومی
9724454968 فرشید حیدری
9791026531 حمیدرضا لرستانی
9813578158 نوژن حق دوست
9916839739 عماد یزدی زاده
8138511476 یاسمین سلطان مرادی
0324981801 نعیمه السادات صنیعی
0604768212 یاسمن خوشه چرخ
0613930235 شایان شهابی
0925188708 هما اشرف منصوری
1302929932 مرجان فیض آبادی
1334683543 پروین جمالی
1699847746 یاسمین زهرایی فر
2565935470 محمد مهدی(ماهان) شاکری
3068524240 هادی خانی
3451607313 پگاه بهادر
3488907133 نسترن شیرین سخن
3791640276 علیرضا آسیابان
3810902702 سیده زینب فاطمی
4639857711 نیلوفر گلپور
5460841355 میشا شریفی مقدم
5655101954 فاطمه ابراهیمی دهشیری
5715051220 ونوشه کاظمیان
5808446106 پوریا فرطوسی
5879693932 حنانه حقیقت جو
6219464677 الناز قدیم لو
7361752268 امیرحسین علویجه
8640128862 دنیا موحدی شاد
9195206131 غزل بهار مست
9519872022 منصور هاشم مطوری
2169148371 نگار شب روی مقدم
2455144560 حنانه جالو
3644672834 الهه رفیعی
4049697691 سالار رادمهر
4823006688 امیرمهدی گلمحمدی
7121391130 تارا فراهانی
8411817080 شهرزاد جهان
0914384199 یوسف ریاضتی