نتایج مرحله دوم داوری ‎ :

کد رهگیری نام و نام خانوادگی
2224780077 عماد نوروزی
0295166131 عطیه شفیعی
0431061229 آنیتا امیرجهادی
0459852728 فریبرز غلام نژاد سراجی
0708836353 حانیه افشار
1000000100 سارا مایلی زرین قبائی
1099977628 مهسا طریقت پناه
3485444148 محمدعلی نیکورای
4054671925 ماهرُخ عباسی تودِشکی
5325529900 آیدا روزبیانی
5908865267 مهرسا صیادیان
6412622455 مهتاب متینی
6498085669 ارش مژدکانلو
7298095826 مهتاب قوامی پور
7551485427 احمدرضا اسحقی
7832554448 محدثه طاهری
8189667084 ابوالفضل هارونی
8331201847 محمد حسین خاتمی فر
8352028333 آرمینه نگهداری
9038705275 پردیس مرادی
9314716959 فاطمه موحدنژاد
2565935470 محمد مهدی (ماهان) شاکری
5715051220 ونوشه کاظمیان
7361752268 امیرحسین علویجه
9195206131 غزل بهار مست 
4823006688 امیرمهدی گلمحمدی
0262120321 فاطمه خزایی
0500233474 شقایق مشهدی مهدی
1246389775 مهراوه واحدیان
1980146642 فرزانه شهیدی امام جمعه
2117037025 آرزو (زهرا) طالبی 
2455144560 حنانه جالو
2504184091 نیلوفر طاهریان اصفهانی
2599493660 نازنین قرنجیک
3222519832 نسرین ریحانی منفرد
3654652196 نسرین طالبی
3744676986 سارا آقابیگی
3749642730 الهام سلطان محمدی
3812336499 مهسا فریادیان
4154231620 هما خسروی
4423825228 سپهر ایمان پور
7022192860 امیرسینا مظفری تبار
7334314536 سارا چمن پیرا
8211903075 زهرا اسحقی
8735877660 سیده مژگان فاضلی
9113348605 محمدباقر شفیعی‌پور ماسوله
9217717206 میلاد آیتی نجف آبادی
9415571091 مرضیه خوش ترکیب زنوز
9478912947 آیلار محمدی
0604768212 یاسمن خوشه چرخ
0613930235 شایان شهابی
5808446106 پوریا فرطوسی
6219464677 الناز قدیم لو
8525528964 ثنا نیری
4011775929 سحر سفری
4590362950 نگار محمد علی زاده
4455352235 هرمز محمدپور
1139852971 مهسا شهبازی